Over Omneon

Over Omneon

Omneon is actief in het: 

… ontwikkelen en uitvoeren van innovaties op het gebied van beroepsonderwijs en opleiden;
… begeleiden van innovaties in het bedrijfsleven;
… ontwikkelen van producten op maat, in samenwerking met projectpartners en indien nodig met derden;
… ontwikkelen en bouwen van (project-) consortia;
… ondersteunen van onderwijs en bedrijfsleven bij de invoering van nieuwe onderwijsconcepten;
… vormgeven van professionalisering van docenten en praktijkopleiders;
… ondersteunen bij de toepassing van ICT tools;
… verzorgen en faciliteren van subsidieaanvragen;
… verzorgen van de verantwoording van innovaties en interventies naar de consortiumpartners en derden, zoals subsidieverstrekkers.

Deze activiteiten vinden plaats in het onderwijsveld en het het bedrijfsleven, zowel in Nederlands als in Europees verband.