Nieuws

Duurzaamheidsfabriek winnaar Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015

Duurzaamheidsfabriek winnaar Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015

“Duurzaamheidsfabriek Dordrecht toonbeeld voor Europa.” De Duurzaamheidsfabriek uit Dordrecht is een van de twee winnaars van de Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015.

Dit maakte juryvoorzitter Pieter Waasdorp (directeur ondernemerschap ministerie van Economische Zaken) afgelopen donderdag 28 mei bekend. “Nederland innoveert sterk op het gebied van duurzaamheid, De Duurzaamheidsfabriek is hier een toonbeeld van en kan Europa deze kracht van Nederland laten zien.” Project ZomerOndernemer is de andere winnaar. Samen vertegenwoordigen zij Nederland tijdens de Europese finale op 19 en 20 november 2015 in Luxemburg.

Duurzame technieken toegankelijker maken

Met de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA) erkent de Europese Commissie innovatie en beloont successen van openbare instanties en publiek-private samenwerkingsverbanden. Het doel is ondernemerschap te bevorderen.

Nationale, regionale of lokale initiatieven kunnen een award winnen in 1 van de 6 door de EEPA opgestelde categorieën. De Duurzaamheidsfabriek heeft als doel het ondernemerschapsklimaat te verbeteren door het toegankelijker maken van technieken op het gebied van duurzaamheid.

De Duurzaamheidsfabriek en ZomerOndernemer strijden tijdens de Europese finale op 19 en 20 november 2015 in Luxemburg met de meest originele en succesvolle initiatieven van overheden en publiek-private partnerschappen uit de EU en IJsland, Noorwegen, Servië en Turkije.

Over de Duurzaamheidsfabriek

De Duurzaamheidsfabriek van de Coöperatie Leerpark (gemeente Dordrecht & Da Vinci College) in Dordrecht is het eerste gebouw in Europa dat samen met het bedrijfsleven duurzaamheidsonderwijs op een uiterst vernieuwende manier inricht. De Duurzaamheidsfabriek sluit aan op het profiel van de regionale economie en de arbeidsmarkt, de maritieme maaksector en de duurzame energietransitie en voorziet in het leren en werken aan de duurzame technologie van de 21ste eeuw. Bedrijven als Siemens, Krohne, HVC, Verkerk Groep, Cablean, Valk Welding en IWZH nemen met een deel van hun activiteiten hun intrek in de fabriek. Zij geven onderwijs in de praktijk aan de nieuwe generatie technici. Inspiratie, innovatie, duurzaamheid en vakmanschap dragen bij aan de ontwikkeling van de regio tot een sterke, hightech, CO2 neutrale economie.

Samenwerking Omneon en Duurzaamheidsfabriek

Omneon is nauw betrokken bij de Duurzaamheidsfabriek. Zo is binnen de fabriek een praktijkruimte ingericht van 250 vierkante meter om praktijkleren in de branche Verbrandingsmotoren te bevorderen. Deze praktijkruimte is het resultaat van een publiek-private samenwerking Verbrandingsmotoren (PPS VMT), waar Omneon het projectmanagement voor verzorgt. Momenteel wordt daarnaast een nieuwe MBO-opleidingsvariant (BOL) ontwikkeld. Een eerste groep van vijftien leerlingen is momenteel al in opleiding op MBO 2-niveau in de Duurzaamheidsfabriek. In samenwerking met de partners heeft Omneon voor deze opleiding het project- en businessplan ontwikkeld en gezorgd voor bijdragen vanuit de overheid.

Bron: Dordrecht.net

Open dag duurzaamheidsfabriek (6)

Onderzoek naar de succesfactoren bij publiek-private samenwerkingen

Onderzoek naar de succesfactoren bij publiek-private samenwerkingen

In het kader van haar studie Bedrijfswetenschappen aan Wageningen University, verrichtte Irene van Rijswijk een onderzoek bij Omneon naar publiek-private samenwerkingen (PPS) in het MBO.

Succesfactoren bij PPS’en

Het onderzoek draaide om de vraag welke succesfactoren het verschil maken tussen succesvolle en minder succesvolle PPS’en. Deze zes factoren waren:

  • Doelen
  • Motivatie
  • Aansluiting bij partners
  • Commitment
  • Vertrouwen
  • Communicatie

Het succes werd gemeten op basis van tevredenheid en de duurzaamheid van de samenwerking. Hierbij bekeek zij onder meer of de motieven van bedrijven om deel te nemen aan een PPS, invloed hadden op het uiteindelijke succes ervan. De conclusie: de motieven hadden inderdaad invloed! Ook de doelen, communicatie en technologische aansluiting bleken een significant verschil te maken in het gemeten succes.

Intrinsieke motivatie van belang

Uit het onderzoek bleek dat het erg belangrijk is om als bedrijf vanuit een intrinsieke motivatie deel te nemen, dus bijvoorbeeld niet vanwege de subsidie, maar omdat het bedrijf zelf het belang ervan inziet en een verbetering in de sector wil realiseren. De meest genoemde motieven van bedrijven waren stagiaires, betere toekomstige werknemers en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

PPS

De meerwaarde van een PPS

Uit de navraag die Irene deed bij verschillende bedrijven, bleek dat een publiek-private samenwerking op verschillende vlakken een meerwaarde biedt:

  • PPS’en zorgen voor tastbare veranderingen, in plaats van dat het ophoudt bij ideeën;
  • PPS is een manier voor bedrijven om invloed te hebben in het onderwijs;
  • Dat er meer bedrijven deelnemen aan PPS’en, zorgt ervoor dat ze meer invloed hebben;
  • Door een samenwerking kunnen meer studenten enthousiast gemaakt worden voor de technische sector.

Op verzoek is de samenvatting of het volledige onderzoek van Irene van Rijswijk aan te vragen via info@omneon.nl.

Erasmus+ Project “Buildtegrate” met Italië en Hongarije

Erasmus+ Project “Buildtegrate” met Italië en Hongarije

Omneon werkt momenteel mee aan een nieuw project samen met partijen uit Hongarije en Italië: het Erasmus+ Project “Buildtegrate”. De bedoeling van dit project is om de bouwopleiding (Construction) in Hongarije en Italië te verbeteren door gebruik te maken van innovaties die in Nederland zijn gerealiseerd.

Voorbeeld: project Regie op de Set

Eén van de Nederlandse innovaties waar bijvoorbeeld gebruik gemaakt van gaat worden, is het project Regie op de Set.  Binnen dit project bundelen het onderwijs en het bedrijfsleven hun krachten om opleiding(en) te verbeteren en een hoger leerrendement te realiseren. Dit wordt gedaan door bouwteams te formeren van docenten en bedrijfsmensen. Deze teams gaan aan de slag om spannend onderwijs te realiseren voor de doelgroep, in dit geval jonge mensen die opgeleid worden voor de bouwsector.

Leerlingbegeleiding aanvullen met een coach

In Nederland wordt vooralsnog vaak gebruik gemaakt van het triple begeleidingssysteem: hierbij werken docenten, praktijkbegeleiders en leerlingen samen rondom een project of opdracht. In Italië en Hongarije zal echter gekeken worden naar de mogelijkheden van een quadriple begeleidingssysteem, waarbij leerlingen ook te maken krijgen met een coach op persoonlijk vlak. Zo wordt gestreefd naar een hoger leerrendement.

Vergroening van de scheepvaart met resonantietechnologie

Vergroening van de scheepvaart met resonantietechnologie

Samen met Holland Diesel Maassluis heeft Omneon een uniek project ingediend bij Eurostars: EmFuRES. Dit project heeft als doel om de uitstoot en het brandstofverbruik bij verbrandingsmotoren te verminderen door middel van resonantietechnologie. Verbrandingsmotoren zitten onder meer in binnenvaartschepen.

Efficiëntere verbranding en lagere energiekosten

Resonantietechnologie is nauw verwant aan de in Nederland welbekende MRI-techniek. Door deze technologie toe te passen op de inlaat van verbrandingsmotoren, worden brandstof en lucht beter vermengd, met een bevordering van het verbrandingsproces tot gevolg. Het effect hiervan: een schonere en efficiëntere verbranding met minder uitstoot, en dat voor lagere energiekosten.

Voordelen voor de eigenaren van verbrandingsmotoren

Het grote voordeel dat deze nieuwe ontwikkeling biedt aan de eigenaars van verbrandingsmotoren, is dat er geen dure machines hoeven te worden aangeschaft om te voldoen aan de strengere EU-regelgeving die in 2020 van kracht wordt in de binnenscheepvaart. Met als extra bonus een vermindering van het brandstofverbruik!

Nieuwe samenwerking met Goed Vak Werk en Stapwerk

Vanaf vandaag is het officieel: Omneon gaat een nieuwe samenwerking aan met Goed Vak Werk Nederland B.V. en Stapwerk! Samen slaan we de handen ineen om projecten op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt mogelijk te maken.

Wie zijn Goed Vak Werk en Stapwerk?

Goed Vak Werk Nederland B.V. is onder meer gespecialiseerd in het opzetten van MBO Vakscholen en beschikt over een breed netwerk binnen het onderwijsveld. Ook Stapwerk beschikt over ruime kennis, jarenlange ervaring en een groot netwerk binnen educatie, onder meer in het speciaal onderwijs.

Netwerkorganisatie met ruime kennis en ervaring

De samenwerking tussen Omneon, Goed Vak Werk Nederland B.V. en Stapwerk maakt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Door specialistische kennis van het onderwijs te combineren met ervaring in projectmanagement en subsidie-aanvragen, vormen de drie partijen samen een sterke netwerkorganisatie. We hopen in de komende jaren samen succesvolle projecten te gaan realiseren!

Samenwerking Stapwerk en Omneon

“Gebrek aan tijd grootste obstakel bij innovatie”

"Gebrek aan tijd grootste obstakel bij innovatie"

Een gebrek aan tijd is de grootste obstakel voor het doen van innovatie binnen een onderneming. Ook het commercieel omzetten van een nieuwe ontwikkeling wordt gezien als een uitdaging. Dit blijkt uit een enquête van het ING Economisch Bureau en Deloitte.

Volgens ING kan het tijdgebrek voor innovatie worden opgelost door meer aandacht te besteden aan het plannen en het uitdelen van verantwoordelijkheid. Ook kan er meer worden samengewerkt met andere bedrijven of kennisinstituten. De meeste innovaties komen nog altijd tot stand binnen de eigen organisatie. Wel wordt daarbij steeds vaker samengewerkt met andere bedrijven, zoals klanten en toeleveranciers.

Kennisbundeling

“Partnerships worden steeds belangrijker, zeker ook binnen het mkb”, aldus Ton van Abeelen, partner bij Deloitte Audit. “Het zorgt voor kennisbundeling en een stevigere, financiële positie. Dit stelt organisaties nog beter in staat de snelheid waarmee technologische veranderingen zich voltrekken, bij te houden.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat innovatie binnen twee tot drie jaar rendabel moet zijn bij bedrijven. Jaarlijks wordt ongeveer 0,5 tot 3 procent van de omzet besteed aan onderzoek en ontwikkeling. Ook ontbreekt het vaak aan een gestroomlijnde  organisatie die innovatie moet stimuleren. Zo heeft driekwart van de ondervraagde ondernemingen een duidelijke innovatiestrategie, maar slechts een derde van de respondenten heeft binnen de organisatie ook een aparte entiteit die volledig is gewijd aan innovatie.

Bron: Nu.nl

Omneon en Goed Vak Werk Nederland B.V. tekenen samenwerkingsovereenkomst

Omneon en Goed Vak Werk Nederland B.V. tekenen samenwerkingsovereenkomst

Omneon en Goed Vak Werk Nederland B.V. werken al een tijdje samen aan projecten die de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs bevorderen. Op 15 januari werd deze samenwerking officieel bekrachtigd met een overeenkomst.

Over Goed Vak Werk Nederland B.V.

Als specialist op het gebied van scholing & arbeidsmarkt houdt Goed Vak Werk Nederland B.V. zich onder meer bezig met het opzetten van MBO Vakscholen en het verzorgen van complete opleidingstrajecten. Met zijn kleine vaste team en een grote flexibele schil houdt Goed Vak Werk Nederland B.V. zich bezig met uiteenlopende scholingsvraagstukken.

Projecten op het snijvlak van arbeidsmarkt & onderwijs

Goed Vak Werk Nederland B.V. ondersteunt Omneon bij alle aspecten van de bedrijfsvoering. Bob Legius is bovendien als geassocieerd tot het bedrijf toegetreden. Samen zullen we aan de slag gaan met projecten op het snijvlak tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Het eerste project vanuit het MBO Investeringsfonds is vorig jaar in september goedgekeurd. Door intensief samen te werken en onze expertises te bundelen, hopen we de komende jaren diverse projecten te mogen gaan uitvoeren!